Skolas ēkai 30!

Mēs skaistu Tevi darīsim,
Ik rītu smaidu nesīsim, 
Un prieku citiem radīsim!