SKOLOTĀJU DIENA!

Bērni bija sarūpējuši jaukas rociņas ar domām par skolotājām, dzejoļus, kā arī mīļu video! 

Tu, skolotāj mūs iemācīji 

Saskatīt tumsā to zvaigzni spožāko.

Tu, skolotāj mums atvēri to dzīves taku spilgtāko!