Vēlamies teikt PALDIES skolotājai Madarai, Sintijai un Maijai par ieguldīto darbu izrādes tapšanā "Ābolu maiss".
Paldies skolotājai Airai par mūzikālajiem priekšnesumiem. Paldies skolotājai Laurai par burvīgajām fotogrāfijām.
PALDIES Jums vecāki, ka šodien bijāt kopā ar mums!

Lai Jaunais gads panākumiem bagāts un mīlestības piepildīts!

Lai prieks ir mūsu visu sejās!

Sensenais brīnums veltītais
No jauna nācis zemes lejās,
Un senais sapnis zeltītais
Mirdz apskaidrotās bērnu sejās.