Vecvecāku diena!

Cik jauki par vecvecākiem būt,
Cik mīļi prieku no maziem smaidiem gūt
Un vēl mazliet par gadiem aizmirsties,
Par katru saules stariņu priecāties!