Skolas direktore: Natālija Liepiņa (tālr.26162549)
Direktores vietniece: Inguna Zauere
Logopēde: Inguna Zauere

Lietvede: Sintija Subota (tālr. 25776909)

Klases 2020/2021:

1.klase: Skolotāja  Dace Jēgere
2. klase: Skolotāja Dace Kaminska
4. klase: Skolotāja  Maija Sausiņa

Angļu valoda: Natālija Liepiņa
Sports:  Sintija Rundāne
Mūzika: Velga Žvirble
Vizuālā māksla: Sintija Rundāne

Grupiņas 2020./2021:

„Bitītes”  
Pirmsskolas izglītības skolotājas:  Ilga Sproģe, Evelīna Bērziņa
Skolotāja palīgs (aukle): Svetlana Lindemane

„Taurenīši” 
Pirmsskolas izglītības skolotājas:  Ilze Žākle, Signija Timoško
Skolotāja palīgs (aukle): Aina Judina, Kristīne Salmiņa

„Mārītes” 
Pirmsskolas izglītības skolotājas: Zane Mežniece, Inese Arāja
Skolotāja palīgs (aukle): Vija Bertrama

„Spārītes”
Pirmsskolas izglītības skolotājas:  Aleksandra Šteinfelde, Sintija Druka
Skolotāja palīgs (aukle): Inese Pritkova


"Pekauši” Zentenē

Pirmsskolas izglītības skolotāja: Dzintra Grosa, Annija Zaperecka

Skolotāja palīgs (aukle):  Iveta Lukjanska