Skolas direktore: Natālija Liepiņa (tālr.26162549)
Direktores vietniece: Madara Godina-Eihmane
Logopēde: Inguna Zauere

Lietvede: Agita Leitarte 

Skolēnu pavadonis (Tukuma autobuss): Aleksejs Judins

Skolēnu pavadonis (Brizules autobuss): Baiba Koikina

Klases 2022/2023:

1.klase: skolotāja  Natālija Liepiņa
2. klase: skolotāja Madara Godina-Eihmane
3. klase : skolotāja  Dace JēgereAngļu valoda: Natālija Liepiņa
Sports un veselība:  Sintija Rundāne
Mūzika: Madara Godina-Eihmane
Vizuālā māksla: Sintija Rundāne

Grupiņas 2022./2023:

„Bitītes”  
Pirmsskolas  skolotājas:  Dace Prince, Dzintra Rozniece
Skolotāja palīgs (aukle): Svetlana Lindemane, Iveta Mūrniece

„Taurenīši” 
Pirmsskolas  skolotājas:  Ilze Žākle, Ilga Sproģe
Skolotāja palīgs (aukle): Iveta Mūrniece, Kristīne Salmiņa

„Mārītes” 
Pirmsskolas skolotājas: Zane Mežniece, Inese Arāja
Skolotāja palīgs (aukle): Vija Bertrama

„Spārītes”
Pirmsskolas skolotājas:  Madara Rače, Sintija Druka
Skolotāja palīgs (aukle): Inese Pritkova, Iveta Mūrniece


"Pekauši” Zentenē

Pirmsskolas  skolotāja: Dzintra Grosa, Annija Zaperecka

Skolotāja palīgs (aukle):  Monta Hanberga