Skolas direktore: Natālija Liepiņa
Direktores vietniece: Inguna Zauere
Logopēde: Inguna Zauere

Grāmatvede: Tamāra Nazarova
Lietvede: Sintija Subota

Klases 2018/2019:

1.klase: Skolotāja  Madara Rūmniece
2. klase: Skolotāja  Madara Rūmniece
3. klase: Skolotāja  Dace Jēgere
4. klase: Skolotāja  Sintija Rundāne

Angļu valoda: Natālija Liepiņa
Sports:  Madara Rūmniece
Mūzika: Velga Žvirble
Vizuālā māksla: Maruta Kārkliņa

Grupiņas 2018./2019:

„Bitītes”  
Audzinātājas:  Ilga Sproģe, Evelīna Bļodniece
Skolotāja palīgs (aukle): Svetlana Lindemane

„Taurenīši” 
Audzinātāja: Daiga Zustrupa, Eva Aumale
Skolotāja palīgs (aukle): Aina Judina

„Mārītes” 
Audzinātāja: Zane Mežniece, Inese Arāja
Skolotāja palīgs (aukle): Vija Bertrama, Kristīne Kļava

„Rūķi”
Audzinātājas: Ilze Žākle,  Aleksandra Šteinfelde
Skolotāja palīgs (aukle): Inese Pritkova

"Pekauši” Zentenē

Audzinātājas: Dzintra Grosa
Skolotāja palīgs (aukle): Iveta Lukjanska

 .