Skolas direktore: Natālija Liepiņa
Direktores vietniece: Inguna Zauere
Logopēde: Inguna Zauere

Grāmatvede: Tamāra Nazarova
Lietvede: Sintija Subota

Klases 2019/2020:

1.klase: Skolotāja  Dace Kaminska
3. klase: Skolotāja  Maija Sausiņa
4. klase: Skolotāja  Dace Jēgere

Angļu valoda: Natālija Liepiņa
Sports:  Sintija Rundāne
Mūzika: Velga Žvirble
Vizuālā māksla: Sintija Rundāne

Grupiņas 2019./2020:

„Bitītes”  
Pirmsskolas izglītības skolotājas:  Ilga Sproģe, Evelīna Bērziņa
Skolotāja palīgs (aukle): Svetlana Lindemane, Kristīne Salmiņa

„Taurenīši” 
Pirmsskolas izglītības skolotājas: Daiga Zustrupa, Ilze Žākle
Skolotāja palīgs (aukle): Aina Judina

„Mārītes” 
Pirmsskolas izglītības skolotājas: Zane Mežniece, Inese Arāja
Skolotāja palīgs (aukle): Vija Bertrama

„Spārītes”
Pirmsskolas izglītības skolotājas:  Aleksandra Šteinfelde
Skolotāja palīgs (aukle): Inese Pritkova


"Pekauši” Zentenē

Pirmsskolas izglītības skolotāja: Dzintra Grosa, Annija Zaperecka

Skolotāja palīgs (aukle): Iveta Lukjanska

 .