Skolas direktore: Natālija Liepiņa

Direktores vietniece: Inguna Zauere

Logopēde: Inguna Zauere

Klases 2017/2018:

1.klase: Skolotāja Madara Rūmniece
2. klase: Skolotāja Aira Šmite
3. klase: Skolotāja Sintija Rundāne
4. klase: Skolotāja Laura Navickaite

Angļu valoda: Natālija Liepiņa, Laura Navickaite
Sports: Madara Ausekle
Mūzika: Velga Žvirble
Vizuālā māksla: Maruta Kārkliņa, Laura Navickaite

Grupiņas 2017/2018:

„Bitītes”  
Audzinātājas: Antra Komarova, Ilga Sproģe
Auklītes: Svetlana Lindemane, Kristīne Kļava

„Taurenīši” 
Audzinātāja: Daiga Zustrupa, Inese Arāja
Auklīte: Liene Rastorgujeva

„Mārītes” 
Audzinātāja: Zane Mežniece, Inese Arāja
Auklīte: Vija Bertrama

„Rūķi”
Audzinātājas: Ilze Žākle, Ilga Sproģe, Madara Ausekle
Auklīte: Inese Pritkova


„Pekauši” Zentenē
Audzinātājas: Dzintra Grosa
Auklīte: Monta Hanberga
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .