Skolas direktore: Natālija Liepiņa (tālr.26162549)
Direktores vietniece: Inguna Zauere
Logopēde: Inguna Zauere

Lietvede: Sintija Subota (tālr. 25776909)

Klases 2021/2022:

1.klase: Skolotāja  Maija Sausiņa
2. klase: Skolotāja Dace Jēgere
3., 4. klases : Skolotāja  Maija Sausiņa

Angļu valoda: Natālija Liepiņa
Sports:  Sintija Rundāne
Mūzika: Velga Žvirble
Vizuālā māksla: Sintija Rundāne

Grupiņas 2021./2022:

„Bitītes”  
Pirmsskolas izglītības skolotājas:  Dace Prince, Dzintra Rozniece
Skolotāja palīgs (aukle): Svetlana Lindemane

„Taurenīši” 
Pirmsskolas izglītības skolotājas:  Ilze Žākle, Ilga Sproģe
Skolotāja palīgs (aukle): Aina Judina

„Mārītes” 
Pirmsskolas izglītības skolotājas: Zane Mežniece, Inese Arāja
Skolotāja palīgs (aukle): Vija Bertrama

„Spārītes”
Pirmsskolas izglītības skolotājas:  Aleksandra Šteinfelde, Sintija Druka
Skolotāja palīgs (aukle): Inese Pritkova, Kristīne Salmiņa


"Pekauši” Zentenē

Pirmsskolas izglītības skolotāja: Dzintra Grosa, Annija Zaperecka

Skolotāja palīgs (aukle):  Monta Hanberga