Skolas direktore: Natālija Liepiņa

Direktores vietniece: Inguna Zauere

Logopēde: Inguna Zauere

Klases 2018/2019:

1.klase: Skolotāja  Madara Rūmniece
2. klase: Skolotāja  Madara Rūmniece
3. klase: Skolotāja  Dace Jēgere
4. klase: Skolotāja  Sintija Rundāne

Angļu valoda: Natālija Liepiņa
Sports:  Madara Rūmniece
Mūzika: Velga Žvirble
Vizuālā māksla: Maruta Kārkliņa

Grupiņas 2018./2019:

„Bitītes”  
Audzinātājas:  Ilga Sproģe, Evelīna Bļodniece
Auklīte: Svetlana Lindemane

„Taurenīši” 
Audzinātāja: Daiga Zustrupa, Eva Aumale
Auklīte: Aina Judina

„Mārītes” 
Audzinātāja: Zane Mežniece, Inese Arāja
Auklītes: Vija Bertrama, Kristīne Kļava

„Rūķi”
Audzinātājas: Ilze Žākle,  Aleksandra Šteinfelde
Auklīte: Inese Pritkova

"Pekauši” Zentenē

Audzinātājas: Dzintra Grosa
Auklīte: Monta Hanberga

 .