Interešu izglītības pulciņš "Novadnieki" vadītāja:   S. Rundāne

Otrdiena plkst. 13:00-.14:20


Interešu izglītības pulciņš "Aktīvā stunda" vadītāja:   M. Rūmniece
Pirmdiena plkst. 13:00-14:20


 .