Kombinētie rokdarbi

Mājturības un tehnoloģiju pulciņš

Otrdienās 12:50-14:10

Konstruēšana

"Domā un dari"!

Piektdienās 13:00-13:40

Datorika un programmēšana

Tehnoloģiju pulciņš

Trešdienās 12:50-14:10

Vizuālā māksla

"Krāsainā pasaule"

Ceturtdienās 13:00-13:40

Tautiskās dejas pirmsskolā

"Ozolēni"

Ceturtdienās 15:00-16:20