Interešu izglītības pulciņi 2022./2023.

Tautiskās dejas pirmsskolā

"Ozolēni"

Ceturtdiena plkst. 14:10-15:40

Literārā jaunrade

"Lasītprieks"

Pirmdiena plkst. 12:10-14:30

Datorika un programmēšana

"Tehnoloģiju pulciņš"

Otrdiena, trešdiena plkst. 12:10-12:50


Tautiskās dejas pirmsskolā

"Ozolēni"

Ceturtdiena plkst. 14:10-15:40