Interešu izglītības pulciņi 2022./2023.

Tautiskās dejas pirmsskolā

"Ozolēni"

Trešdiena plkst. 14:10-15:40

Literārā jaunrade

"Lasītprieks"

Pirmdiena plkst. 12:10-12:50

Otrdiena plkst. 12:50-13:40