Interešu izglītības pulciņš "Novadnieki" vadītāja S. Rundāne

Otrdiena plkst. 13:00-.14:20

Interešu izglītības pulciņš "Aktīvā stunda" vadītāja M. Rūmniece

Pirmdiena plkst. 13:00-14:20


 .