Sēmes sākumskola un pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Ezera iela 17 Sēmes pagasts,                                                                                                                                                                     
Tukuma novads, LV – 3110
Tālrunis –26162549
E-pasts – semesskola@tukums.lv
Mājas lapa –www.semesskola.lv
Pirmsskolas grupa "Pekauši" atrodas Zentenes pagastā "Gobās"

 Izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods: 01011111)
 • Pamatizglītības pirmā posma programma  (programmas kods: 11011111

Runā ar darbiem - tā ir stiprākā un labākā valoda...

Misija

Apgūstot  un ieviešot mūsdienīgāko pieredzi un mācību metodes, integrējot tās mācību procesā, radot vidi,  sniegt kompetenču pieejā balstītu izglītību progresīvu pedagogu vadībā, lai mūsu izglītojamie ir motivēti un ieinteresēti apgūt zināšanas un prasmes mērķa  sasniegšanai.

Vīzija

Labiekārtota, droša, mūsdienīga, atvērta skola

Inovatīvs, empātisks, radošs, rosinošs skolotājs

Zinātkārs, atbildīgs, patstāvīgs, draudzīgs, pozitīvs un laimīgs bērns

Uz sadarbību un uzticību skolai vērsts, līdzatbildīgs, saprotošs vecāks

Vērtības

Cieņa un sadarbība 

Skolas tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Skolotāju diena
 • Rudens svētki
 • Latvijas dzimšanas diena
 • Ziemassvētki
 • Lieldienas
 • Mātes diena
 • Bērnu svētki
 •  Izlaidumi
 • Teātra dienas

Skola iesaistās projektos:

 • EKO skolu aktivitātes (vāksim izlietotās baterijas, makulatūru)
 • Programma „Skolas auglis”, "Skolas piens"
 • Latvijas skolas soma 
 • SAM 8.3.2.2.

Skolēniem ir iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos:

 • Valodu pulciņš
 • Vizuālās mākslas pulciņš
 • Tautisko deju pulciņš pirmsskolā
 • Sporta pulciņš

Sēmes sākumskola Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku Arodbiedrības ''LIZDA'' sastāvā ir kopš 1994.gada. Pārreģistrēta 2010. gadā.Šobrīd ''LIZDA'' rindās ir 15 biedri. Plašāku informāciju par ''LIZDA'' darbību skatīt mājaslapā www.lizda.lv

Attēlu rezultāti vaicājumam “lizda logo”


Use ctrl + scroll to zoom the map

©2017 Google - Map Data
Ezera iela 17
 

                                                  Sēmes sākumskola un pirmsskolas izglītības iestāde Tukuma novadā, +371 26162549