Sēmes sākumskola un pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Ezera iela 17 Sēmes pagasts,                                                                                                                                                                     
Tukuma novads, LV – 3110
Tālrunis –26162549
Mājas lapa – http://www.semesskola.lv
Pirmsskolas grupa "Pekauši" atrodas Zentenes pagastā "Gobās"

 Izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma
 • Pamatizglītības 1 posma programma (1.-4. klase)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

 • Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

Runā ar darbiem - tā ir stiprākā un labākā valoda...

Misija

Apgūstot  un ieviešot mūsdienīgāko pieredzi un mācību metodes, integrējot tās mācību procesā, radot vidi,  sniegt kompetenču pieejā balstītu izglītību progresīvu pedagogu vadībā, lai mūsu izglītojamie ir motivēti un ieinteresēti apgūt zināšanas un prasmes mērķa  sasniegšanai.

Vīzija

Labiekārtota, droša, mūsdienīga, atvērta skola

Inovatīvs, empātisks, radošs, rosinošs skolotājs

Zinātkārs, atbildīgs, patstāvīgs, draudzīgs, pozitīvs un laimīgs bērns

Uz sadarbību un uzticību skolai vērsts, līdzatbildīgs, saprotošs vecāks

Vērtības

Cieņa un sadarbība 

Skolas tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Skolotāju diena
 • Rudens svētki
 • Latvijas dzimšanas diena
 • Ziemassvētki
 • Lieldienas
 • Mātes diena
 • Bērnu svētki
 •  Izlaidumi
 • Teātra dienas

Skola iesaistās projektos:

 • EKO skolu aktivitātes (vāksim izlietotās baterijas, makulatūru)
 • Programma „Skolas auglis”, "Skolas piens"
 • Skola sadarbojas ar Šveices draudzi Seen, kā rezultātā daļai izglītojamo tiek nodrošināta ēdināšana par brīvu.
 • Latvijas skolas soma 
 • eTwinning
 • SAM 8.3.2.2.

Skolēniem ir iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos:

 • Tehnoloģiju pulciņš
 • Konstruēšanas pulciņš
 • Mājturības pulciņš
 • Mākslas pulciņš
 • Tautisko deju pulciņš pirmsskolā

Sēmes sākumskola Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku Arodbiedrības ''LIZDA'' sastāvā ir kopš 1994.gada. Pārreģistrēta 2010. gadā.Šobrīd ''LIZDA'' rindās ir 15 biedri.Plašāku informāciju par ''LIZDA'' darbību skatīt mājaslapā www.lizda.lv

Attēlu rezultāti vaicājumam “lizda logo”


Use ctrl + scroll to zoom the map

©2017 Google - Map Data
Ezera iela 17
 

                                                  Sēmes sākumskola un pirmsskolas izglītības iestāde Tukuma novadā, +371 63181611