Kino un mūzikas žanru attīstība.

     Mūsdienās kino un mūzika ir neatņemama kultūras sastāvdaļa. Šajā lekcijā skolēniem bija iespēja uzzināt, kā ir radies kino un kā mūzika ir palīdzējusi šim žanram attīstīties. Tika izpildīti spilgtākie un pazīstamākie kino mūzikas skaņdarbi un stāstīts un rādīts, kā mūsu ikdiena tika padarīta krāsaināka, sākot ar fotoaparāta un kineskopa izgudrošanu, beidzot ar spilgtiem video specefektiem un izteiksmīgu skaņu. Programmu papildina īpaši sagatavoti video materiāli. Tika apskatīti spilgtākie momenti  no mēmā kino un pirmajām krāsainajām filmām līdz mūsdienu kino tehnoloģijām un izpildīta mūzika no dažādu žanru kino filmām: zinātniskās fantāzijas, piedzīvojumu filmām, drāmām un multfilmām. Īpaša uzmanība tika veltīta Latvijas kino mūzikas šedevriem. Koncertlekcijā skanēja populārākās kinofilmu melodijas no tādām filmām kā “Mūzikas skaņas”, “Limuzīns Jāņu nakts krāsās”, “Neiespējamā misija”, “Ledus sirds”, “Titāniks”, “Smaragdu pilsētas burvis” u.c. 


Iepazīšanās ar Saules sistēmu un planētu Zeme.


Nodarbībā skolēni tika iepazīstināti ar saistošu un interesantu informāciju par mūsu Saules sistēmu, planētu Zeme un dažādiem notikumiem kosmosa telpā, kas dod bērniem plašāku pasaules redzējumu un padziļina zināšanu krājumu. Bērniem saprotamā valodā un vizuālajā noformējumā izstāstīja, kas ir Saules sistēma, bērni  izpētīja, cik atšķirīgas ir tās planētas, un noskaidroja, kas ir melnie caurumi, meteorīdi un supernovas.

„Raibā sēņu pasaule”

        Muzeja izglītojošā programma „Raibā sēņu pasaule” papildina obligātā mācību satura apguvi gan valodas un dabaszinātņu, gan arī tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes. Programmas laikā skolēniem bija  iespējams papildināt un iegūt jaunas zināšanas par sēņu daudzveidību un par to lomu dabā. Skolēniem bija iespējams redzēt gan kaltētas, filcētas un kokā grieztās sēnes. Skolēni mācījās pamanīt pazīmes, pēc kurām var iemācīties pazīt sēnes un atšķirt indīgās sēnes no ēdamajām, kā arī spēlēja izzinošas spēles -  “Sēnes dažādos biotopos”, “Taisnība vai meli”.

Dzejas stunda Durbes pilī.

       Muzeja izglītojošā programma „Raiņa stunda Durbes pilī”  papildināja obligātā mācību satura apguvi gan valodas, gan arī kultūras izpratnes un pašizpausmes, kā arī sociālajā un pilsoniskajās jomās. Programmas laikā skolēni  papildināja un ieguva jaunas zināšanas par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, iepazinās ar  izstādi, darbojoties praktiskajā  daļā, kas veltīta Raiņa tekstu lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšanai, un debatējot par Raiņa personību un devumu latviešu valodas attīstībā. 

"Drāmas darbnīca - R. Blaumaņa "Velniņi""

     Lai skolēnus pamazām iepazīstinātu ar kompetenču pieeju izglītības procesā, konkrēti, ar drāmu, Sēmes skolas pedagogi š.g. 5. novembrī, projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros, viesos uzaicināja šīs jomas profesionāļus – Latvijas Rakstniecības un mūzikas muzeja pārstāvjus. Bērni ar muzeja pedagogu palīdzību iepazinās ar drāmas pamatiem, teātra spēlēšanu, tērpu un rekvizītu nozīmi un aktiermākslas meistarību.    

     Stundu garās nodarbības laikā, tika izspēlēta Rūdolfa Blaumaņa luga “Velniņi” gan mēģinājuma variantā, gan pirmizrādes veidā, skolēniem iejūtoties gan aktieru, gan arī skatītāju lomās. Aktīvi darbojoties, bērni pilnveidoja zināšanas un prasmes šadās jomās: valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes  un pašizpausmes mākslā, veselības un fizisko aktivitāšu jomās.

     Izsakām pateicību muzeja darbiniekiem par interesanto un saturīgo nodarbību, kā arī projektam “Latvijas skolas soma”.  

Sēmes sākumskolas skolotājas M. Rūmniece, D. Jēgere

            Krišjāņa Barona muzejs

''Mājdzīvnieki un meza dzīvnieki latviešu folklorā"

   2019.gada 16.oktobrī Sēmes sākumskolas 1.- 4.klašu skolēni programmas  „Latvijas skolas soma ” ietvaros devās uz Rīgu, lai apmeklētu mūsu Dainu tēva Krišjāņa Barona memoriālo muzeju. Par interesantāko un noderīgāko tika izraudzīta nodarbība „Mājdzīvnieki un meža dzīvnieki latviešu folklorā” un radošā darbnīca ar mūsu tautai tik tuvo dabas bagātību -  mālu, keramiķes Māras Kalnišķes vadībā.Tā lieliski papildināja obligātā mācību satura apguvi gan valodas un dabaszinātņu, gan arī tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes, kā arī sociālajā un pilsoniskajā jomās.

               Programmas laikā skolēni ieguva zināšanas par latviešu folkloras daudzveidību (tautasdziesmām, mīklām, parunām,u.c.), iesaistījās kopīgā tautasdziesmu dziedāšanā un citās ar folkloras mantojumu saistītās radošās aktivitātēs, kā arī pirmo reizi klātienē izdzirdēja un varēja aplūkot vienu no populārākajiem latviešu tautas mūzikas instrumentiem – kokli.

               1.klases skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas mēģinot atpazīt dažādus dzīvniekus un noskaidrot to mājvietu – mežs vai lauku sēta. 3.- 4.klašu skolēniem saistošāki bija  sarežģītāki uzdevumi – tautas mīklu minēšana un tautasdziesmu sakārtošana.

                Ļoti noderīga bija arī informācija par Krišjāni Baronu un viņa ieguldījumu folkloras vākšanā un apkopošanā. Patīkami, ka lielākie skolēni pateicoties pagājušā mācību gada „Latvijas skolas somas” aktivitātēm jau atpazina Nacionālajā bibliotēkā redzēto Dainu skapi.

                Noslēgumā iejustāmies mākslinieku lomā un kopā ar keramiķi veidojām aitu ganāmpulku, kas nebūt nebija tik viegli kā sākumā šķita.

                Vēlamies pateikt lielu paldies muzeja darbiniekiem par  kvalitatīvo un saturīgo programmu, kuru noteikti var vērtēt kā vienu no labākajām. Šī izglītojošā pasākuma iecerētie uzdevumi tika izpildīti ar uzviju.

Skolotāja, Dace Jēgere

Kubalu skola - muzejs

          Pēdējo gadu laikā jūtami ir progresējušas sākumskolas skolēnu zināšanas un prasmes jaunāko tehnoloģiju lietošanā un izmantošanā, tomēr ikdienas vērojumi arī vēsta satraucošu tendenci – zināšanas un izpratne par senākiem notikumiem un ievērojamiem cilvēkiem Latvijā   ir ļoti minimālas. Tas traucē pilnvērtīgi apgūt, piemēram, latviešu valodu. Tādēļ ar lielu prieku izmantojām iespēju Valsts programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros doties uz Dundagas pusi, lai apmeklētu Kubalu skolu – muzeju, kur iepazināmies ar vienu no pirmajām Latvijā izveidotajām skolām zemnieku bērniem, un tās skolotāju Ernestu Dinsbergu, uzzinājām jaunus līdz šim nezināmus vārdus – grifele, sviesta ķērne, ģēģeris u.c. Bērni iejustās skolēnu ikdienā pirms 180 gadiem,  izmēģināja rakstīt uz tāfeles ar grifeli un ievingrināja roku rakstot ar zoss spalvu un tinti. Labu vizuālo priekštatu sniedza pati senā skolas ēka, manteļskurstenis un mazās, tumšās klasītes.

Mūsuprāt,  pasākums bija ļoti vērtīgs un pamācošs.  Uzskatām, ka arī nākotnē būtu lietderīgi šāda veida piedāvājumi.    

Sagatavoja, skolotājas M. Rūmniece, D. Jēgere

   Latvijas Dabas muzejs - "Dinozauru parks"

     No 3.-10.aprīlim Sēmes sākumskolā norisinās Projektu nedēļa, kuras kopīgā tēma „Dinozauri”. Bērniem tas vēl joprojām ir maz zināms, bet interesējošs temats, jo dinozaurus var sastapt gan filmās, gan rotaļlietu veikalos, bet kas gan tie ir?

     Tieši tādēļ, Projektu nedēļas pirmajā dienā 2. - 4.klašu skolēni devās uz Rīgu, lai piedalītos izzinošajā nodarbībā „Dinozauru parks”, kuru „Latvijas Skolas soma ” ietvaros piedāvāja Dabas muzejs. 

     Bērniem tika dota iespēja mūsdienīgi iekārtotā ekspozīciju telpā uzzināt par senajiem Zemes iemītniekiem, to dzīvi un paradumiem, jskā arī redzēt vaigā dažus ļoti dzīvīgus eksemplārus.

     Pēc iegūtās  teorētiskās informācijas, nācās to pielietot arī praksē, aizpildot dinozaura pasi un meklējot konkrētus dinozaurus pēc to eksistences perioda. Šādā veidā bija iespēja pārliecināties, vai esam bijuši uzmanīgi klausītāji.

      Nodarbības noslēgumā tika piedāvāta brīnišķīga iespēja iejusties zinātnieku ādā un nelielā īsfilmā izbaudīt  krāšņo dinozauru pasauli,  un mazā dinozaurēna nākšanu pasaulē.

     Nodarbībā redzētais, dzirdētais un piedzīvotais, neapšaubāmi, palīdz Projektu nedēļas turpinājumā, kad katrs skolēns individuāli pēta sevis izvēlētu dinozauru, kurš tiks prezentēts  10.aprīlī.

Skolotāja Dace Jēgere

Animācijas darbnīca bērniem

      Lai paplašinātu skolēnu redzesloku un radītu dziļāku priekšstatu par tādu, bērniem tuvu tēmu kā animācija, Sēmes sākumskolas skolēni 19.decembrī apmeklēja „Skolas soma” projekta piedāvāto aktivitāti – radošo nodarbību „Animācijas filmas veidošana”. Pasākuma ietvaros skolēni vispirms iepazinās ar latviešu zināmākajiem anamātoriem (Burovs, Stiebre) u.c. kā arī ar zināmākajiem darbiem. Lielākai daļai bērnu bija pārsteigums, ka šīs filmas ir radītas Latvijā.  Pārsteigums bija arī sarežģītais animācijas filmas tapšanas process. Pasākuma otrajā daļā skolēni sadalījās darba grupās, lai veidotu savu animācijas filmu.Gala rezultātā tapa filma „Ceļš uz Ziemassvētkiem”, kuras gatavo versiju saņēmām skolā.

  Fotogrāfijas sadaļā Galerija, izveidotā animācija -  instagram.com, facebook.com 

                                                                                                                                                      Sagatavoja: skolotājas D. Jēgere, S. Rundāne